Contabilitatea în cuvinte, nu în cifre

November 13, 2020

Corina Jipa activează în aria contabilă din 2011, drept Accounting Officer în cadrul companiei Temps HR. Corina se diferențiază cu ușurință de ceilalți din domeniu ei prin autenticitate, spiritul de echipă și prin puterea de a transmite informații contabile în termini ușor de înțeles de către nespecialiști și cu blândețe.

1. Care sunt cele mai comune erori întâmpinate în contabilitate și din ce cauză se întâmplă?
Erorile de înregistrare contabilă a cheltuielilor sunt cele mai comune pentru că este suficient să tastezi o cifră greșit ca acea cheltuială să ajungă într-un cont în care nu îi este locul. Principalele cauze sunt neatenția și graba.

2. Care sunt câteva trăsături pe care un contabil trebuie să le aibă?
Consider că există trei astfel de trasături principale: organizarea, gestionarea timpului și atenția la detalii.

3. Ce este pragul de rentabilitate?
Pragul rentabilității este punctul în care veniturile acoperă în totalitate cheltuielile variabile și fixe ale perioadei. Când pragul de rentabilitate este depășit, societatea va genera profit.

4. Ne poți explica o ecuație simplă foarte des folosită în contabilitate?
O monografie contabilă pentru salarii:
641 Cheltuieli cu salariile personalului = 421 Personal salarii datorate
421 Personal salarii datorate = 4315 Contribuția de asigurări sociale
= 4316 Contribuția de asigurări sociale de sănătate
= 444 Impozitul pe venituri de natura salariilor

646 Cheltuieli privind contribuția asiguratorie pentru muncă = 436 Contribuția asiguratorie pentru muncă

5. Ce este fiscalitatea?
Fiscalitatea are ca scop calculul imozitelor și al taxelor pe care o companie le are de plată ca urmare a operațiunilor derulate.

6. Ce ar trebui să știe un contabil la început de drum despre acest job?
Ar trebui să știe că este necesar să fie la zi cu toate reglementările.

7. Care este sursa de informare principală?
Reglementările contabile și fiscale publicate în Monitorul Oficial.

8. Care este cea mai mare barieră în desfășurarea activității tale?
Această barieră ar fi un program de contabilitate neperformant.

9. Care este un termen pe care nu multe persoane îl știu, însă ar fi util de înțeles?
Aș adăuga doi, pentru că unul fără celalalt nu se poate: debit și credit. Debitul este intrarea contabilă care fie mărește un activ, fie scade un pasiv. Creditul este intrarea opusă debitului: fie scade un activ, fie mărește un pasiv.

10. Ce sunt activele și pasivele în contabilitate?
Activele sunt ceea ce deține compania, iar pasivele ceea ce datorează. Activele sunt creanțele, stocurile, mașinile, banii din conturi, etc. Pasivele sunt capitalurile proprii, datoriile cu furnizorii, creditele, salariile, taxele la stat etc.

11. Ce este bilanțul contabil?
Este un document contabil de sinteză în care sunt prezentate elementele de activ, datorii și capitaluri proprii al unei companii. Rolul lui este de a oferi o imagine organizației. Bilanțul se întocmește de două ori pe an: la 31 Decembrie cu depunerea până la finalul lunii Mai și la 30 Iunie cu depunere până la mijlocul lunii August.

12. Care este diferența între contabilitate primară, financiară și de gestiune?
Contabilitatea primară este acea parte a contabilității care se referă la întocmirea documentelor justificative pentru înregistrarea operațiunilor economice. Aceste documente pot fi: facturi, note de intrare receptie (NIR), deconturile de cheltuieli, ordinele de plată (OP), dispiziții de plată și încasare etc. Contabilitatea financiară presupune preluarea documentelor anterior întocmite și înregistrarea lor pe conturi contabile conform reglementarilor în vigoare, care stau la baza întocmirii balanței de verificare și apoi a situațiilor financiare. Contabilitatea de gestiune este partea contabilității care se referă la repartizarea și urmarirea costurilor pe centre de cost. Scopul este de a furniza informații pentru managementul companiei despre eficiența serviciilor/ produselor, despre costurile cu funcționarea fiecărui departament și profitabilitatea acestora.

13. Care este sistemul/software-ul pe care îl recomanzi? De ce?
Nu pot recomanda un sistem anume deoarece aproximativ toate îți permit să faci dezvoltări suplimentare în funcție de specificul activității companiei, însă recomand sistemele în care ai vizibilitate atât pe conturile contabile, cât și pe denumirea acestora.

14. Care este una dintre cele mai grele sarcini de realizat în acestă arie de activitate?
Consider că atâta timp cât îți place ceea ce faci, nimic nu este greu de realizat. Aceasta cred că se poate aplica în general.

Interviu realizat de Evelin Florea, Marketing Consultant @TempsHR