Angajarea și codul muncii

Contracte de munca in Romania

Angajatorii din România au obligația legală de a furniza angajaților un contract de muncă, scris în limba română, și care ar trebui să includă toate detaliile relevante ale angajării, cum ar fi:

 • numele și adresele părților;
 • locul de muncă, sau detalii care explică faptul că lucrarea va fi efectuată în diferite locuri;
 • fișa postului și clasificarea muncii conform Clasificarea Ocupațiilor din România sau alte prevederi legale relevante;
 • criterii de evaluare a activității profesionale a salariatului;
 • riscurile specifice poziţiei respective;
 • data la care contractul intră în vigoare;
 • durata angajării (dacă angajarea este pe perioadă determinată);
 • durata concediului plătit;
 • perioade de preaviz;
 • salariul de bază, bonusurile și frecvența plății. Salariul se plateste in lei, moneda romana;
 • durata normală sau muncă, exprimată în ore pe zi și pe săptămână;
 • contractul colectiv de muncă aplicabil (dacă este cazul);
 • durata perioadei de probă (dacă este cazul).

Contractul de munca se poate incheia cu semnatura cu cerneala umeda sau prin utilizarea semnaturii electronice avansate sau a semnaturii electronice calificate.

Angajatorul trebuie să înregistreze contractele de muncă în registrul electronic al angajaților (cunoscut sub numele de REVISAL).

Program de lucru in Romania

Programul normal de lucru pentru majoritatea angajaților din România este de 40 de ore pe săptămână și opt ore pe zi. În funcție de activitatea angajatorului, programul de lucru poate fi structurat diferit, cu condiția să respecte prevederile Codului Muncii.

O săptămână de lucru, inclusiv orele suplimentare, nu trebuie să depășească 48 de ore, cu excepția cazului în care există cazuri excepționale. Atunci când angajații lucrează ore suplimentare, aceștia trebuie compensați prin acordarea unui concediu plătit în timpul orelor obișnuite de muncă, pentru orele lucrate. Acest concediu plătit trebuie acordat în termen de 60 de zile de la efectuarea orelor suplimentare. În situațiile în care compensarea sub formă de concediu plătit nu este posibilă, angajații pot fi compensați cu o plată de 75% din salariul de bază pro rata.

Sărbătorile legale în România

Există mai multe sărbători legale în România:

 • 1 și 2 ianuarie
 • 24 ianuarie – Unirea Principatelor Române
 • Vinerea Mare ortodoxă
 • Zilele 1 și 2 din Duminica Paștelui Ortodox
 • 1 mai – Ziua Muncii
 • 1 iunie – Ziua Copilului
 • Ziua 1 și a 2-a din Duminica de Rusalii
 • 15 august – Ziua Adormirii Maicii Domnului
 • 30 noiembrie – Sărbătoarea Sfântului Andrei
 • 1 Decembrie – Ziua Națională
 • primele două zile de Crăciun
 • două zile pentru fiecare dintre cele trei sărbători religioase anuale, declarate ca atare de cultele religioase legale, altele decât creştine, pentru persoanele aparţinând respectivelor culte religioase.

Angajații care lucrează în timpul sărbătorilor legale trebuie să fie compensați cu zile libere. Potrivit Codului Muncii, salariații a căror activitate nu poate fi întreruptă de sărbătorile legale trebuie să fie compensați cu zile libere în următoarele 30 de zile, în caz contrar salariații vor fi compensați cu o plată de 100% din salariul de bază pro rata.

Concediu anual plătit

Angajatorii din România sunt obligați legal să acorde angajaților lor cel puțin 20 de zile lucrătoare de concediu anual plătit.

Un angajat ar trebui să încerce să-și folosească întregul concediu anual în timpul anului în care se acumulează. Cu toate acestea, dacă un angajat nu face acest lucru, atunci orice concediu neluat poate fi luat în termen de 18 luni din anul următor acumularii acestuia.

Concediul anual nu poate fi schimbat, transferat, limitat sau renunțat în schimbul unei plăți compensatorii. Singura situație în care un angajat poate primi o compensație în numerar pentru concediul de odihnă anual este atunci când contractul de muncă îi este reziliat.

În cazul unor evenimente familiale extraordinare, salariații au dreptul la un anumit număr de zile libere plătite.

Concediu medical

În cazurile în care angajatul este temporar în imposibilitatea de a lucra din cauza unei boli sau răniri, acesta poate primi concediu medical plătit, dar trebuie să obțină un certificat medical care să acorde concediu medical pentru un număr de zile stabilit.

Concediul parental in Romania

Concediul pentru creșterea copilului se acordă pe o perioadă de maximum doi ani de la nașterea copilului sau pe o perioadă de trei ani în cazul copiilor cu handicap.

Concediul de maternitate durează 126 de zile, dintre care cel puțin 42 de zile trebuie luate după nașterea copilului; diferența de până la 126 de zile poate fi luată înainte sau după nașterea copilului. Pe perioada concediului pentru cresterea copilului, indemnizatia lunara este egala cu 85% din venitul net mediu realizat in ultimele 12 luni din ultimii doi ani anteriori nasterii copilului.

Tatălui copilului nou-născut, care desfășoară activități în temeiul unui contract de muncă, indiferent dacă este asigurat în sistemul public de asigurări sociale sau dacă este asigurat în sistemul public de asigurări sociale, i se acordă 10 zile lucrătoare, care pot fi prelungite cu 5 zile lucrătoare pentru fiecare nou-născut, cu condiția ca tatăl. obține un certificat care să ateste absolvirea unui curs de îngrijire a copiilor.

Incetarea contractului de munca in Romania

Contractul de muncă încetează atunci când:

 1. Contractul inceteaza (pentru contracte cu perioada determinata)
 2. Există un acord reciproc între cele două părți
 3. Angajatul alege să rezilieze contractul
 4. Când angajatorul alege să rezilieze contractul în următoarele cazuri:
 • motive legate de acțiunile sau neacțiunile angajatului (concediere disciplinară)
 • motive legate de neperformanța angajatului
 • motive legate de restructurarea anumitor posturi
 • motive legate de sănătatea psihică sau fizică a angajatului (pe baza unei expertize medicale)

Perioada de preaviz poate fi convenită de părți în contractul de muncă sau, prevăzut în contractele colective de muncă aplicabile. În caz de demisie, aceasta nu poate depăși 20 de zile lucrătoare pentru angajații care nu se află în funcții de conducere sau 45 de zile lucrătoare pentru angajații de conducere.

În caz de concediere, angajatorii trebuie să dea un preaviz de încetare cu cel puțin 20 de zile lucrătoare. În această perioadă de preaviz, salariatul are dreptul să-și primească salariul și toate celelalte drepturi.

Încetarea fără notificare este legală numai dacă există o încălcare gravă sau repetată a obligațiilor angajatului, confirmată printr-o revizuire disciplinară sau dacă angajatul este deținut temporar pentru mai mult de 30 de zile. De asemenea, notificarea nu este necesară în cazul în care un angajat este în perioada de probă și este concediat pentru inapt profesional.

Angajatorii nu sunt obligați să plătească indemnizație la încetare.

Fiscalitatea in Romania

Cotele generale ale contributiilor sociale se stabilesc astfel:

Contribuțiile angajaților:

 • Contributie la asigurarea pensiei: 25%.
 • Contribuție la asigurările de sănătate: 10%.

Baza lunară de evaluare este salariul brut.

Contribuțiile angajatorului:

 • Contribuție la asigurări de pensie: 4% pentru condiții speciale de muncă sau 8% pentru condiții speciale de muncă; nu exista contributie de asigurare de pensie a angajatorului pentru conditii normale de munca.
 • Contribuția asigurărilor de muncă: 2,25%.

Angajatorul trebuie să rețină din salariul salariatului contribuțiile la asigurările sociale și să plătească aceste contribuții lunar la bugetul de stat al României.

Acoperirea de sănătate în România

În România, toți angajații beneficiază de o acoperire medicală de bază și de o asigurare suplimentară. Acoperirea de bază prevede tratament medical, medicamente, materiale sanitare și dispozitive medicale.

Mulți angajatori aleg să ofere angajaților o varietate de servicii de sănătate în baza unor contracte individuale de asigurare.

Romania compensatii si beneficii

Începând cu ianuarie 2022, salariul minim brut lunar în România este de 2.550 lei/lună (515 euro/lună). Salariul minim național corespunde programului normal de lucru, cu un program mediu lunar de normă întreagă de 167.333 ore, fără a include sporuri sau alte plăți suplimentare.

Managementul beneficiilor în România

Pe lângă beneficiile prevăzute de prevederile legale în vigoare, mulți angajatori români oferă angajaților lor si beneficii extrasalariale, pentru a le asigura loialitatea si motivația. De obicei, aceste beneficii suplimentare constau în tichete de masă, cadouri, vacanță și vouchere.

Configurarea unui sistem de beneficii pentru angajații dvs. din România poate fi o provocare dacă nu sunteți familiarizat cu legile muncii complexe, limba și diferențele culturale.

Temps HR vă poate ajuta să evitați această parte complicată, oferindu-vă un sistem excelent de gestionare a beneficiilor. Echipa noastră de experți vă va sfătui cu privire la cele mai bune practici și vă va ocupa de configurarea și gestionarea beneficiilor, permițându-vă să vă concentrați pe restul afacerii dvs.

Alte resurse