Flexicuritatea

April 24, 2020

„Flexicuritatea” (en. flexicurity) este un concept complex care se referă la o strategie integrată cu scopul valorificării forțelor organizațiilor și are tot dreptul să fie prezentă în viața unei organizații. Presupune reconcilierea nevoilor angajaților privind activitatea de muncă flexibilă și secuitatea, mai exact siguranța că membrii companiei nu vor întâmpina perioade de șomaj. Importanța echilibrului dintre flexibilitate și securitate a fost subliniat în ultimii ani prin politica EU (European Commision 2006).

Flexicuritatea, chiar și la un micro-nivel, este un factor important în orice context, inclusiv în cel de generat de Covid-19, fiind un determinant al satisfacției față de locul de muncă. Stabilitatea se afirmă drept cel mai important factor pentru acest tip de statisfacție (Origo &Pagani, 2009).

Vom evidenția două teorii ce au explicat de-a lungul timpului relațiile considerabile dintre securitate și flexibilitate în cele ce urmează, relații care au impact asupra demersului evolutiv specific al unei organizații.

1. „Trade-off Theroy” presupune o relație negativă între cele două constructe.
Pattern-urile flexibile ale angajatului intră în conflict cu securitatea față de locul de muncă, iar un nivel înalt de securitate poate să fie obținut doar printr-un grad scăzut de flexibilitate. Aceasta este o teorie considerată rigidă la momentul actual, dar care continuă să funcționeze în anumite arii de activitate.

2. „Flexicurity thesis” susține un comportament suportiv al celor două elemente.
Acest lucru este argumentat prin faptul că activitatea spontană și lipsită de rutină aduc provocări și noi posibilități privind responsabilizarea, promovarea, învățarea și îmbunătățirea proceselor, angajatului și a funcționării organizației.

Trecerea de la teoria primului nivel, la cel de-al doilea a început odată cu schimbările sociale și economice majore din societate și continuă să evolueze în prezent. Schimbarea este motivată de intensificarea presiunii competitive aflată în companii, care a determinat la rândul ei o dinamică diferită față de pattern-urile rigide privind aspectele valoroase la locul de muncă, astfel flexicuritatea a ajuns să fie cerută și de companii și de angajați.

Alte înțelesuri și semnificații ale conceptului, conform Danish Agency for Labor Market and Recruitment, interpretează flexicuritatea drept angajamentul la o învățare de lungă durată, prezență activă în politicile din piața muncii și adaptarea la diferite circumstanțe specifice pentru fiecare membru al organizației, trecând de la o abordare generală, la una individualizată. De asemenea, egalitatea între genuri și soluționarea problemelor echilibrului muncă-viață personală sunt două aspecte prioritizate pe scala nevoilor organizației, iar distribuirea de resurse este realizată eficient în acest sens.

Flexicuritate înseamnă și nevoia de a oferi suport voluntar într-o zonă inclusivă care ajută la reintroducerea angajațiilor inactivi în piața muncii, fluidizând astfel traficul pieței și normalizând ritmul profesional.

Conform studiilor, în practică, un contract de muncă temporar este asociat frecvent cu efecte negative asupra angajatului din lipsa continuității, prezența insecurității financiare și a posibilității opririi ritmului profesional așteptat. Însă anumite industrii și companii funcționează pe baza acestui contract, iar alegerea lui este de multe ori justificată. Într-un astfel de context recomandările ce vin odată cu un contract de muncă temporar, țin de compensarea prin îmbunătățirea condițiilor de muncă, oportunități de training și relații favorabile interne pentru creșterea probabilității de succes viitor în profesie.

Sumarizând, pentru organizațiile care preferă lipsa fluctuației de personal, crearea unui „talent pool”, formarea relațiilor stabile și durabile dintre membrii, obținerea investiției pe care o doresc în capitalul uman și pentru reducerea costurile recrutării se recomandă practicarea pricipiilor flexicurității, realizând astfel un echilibru între două concepte complexe și indispensabile evoluției și menținerii relevanței în piața muncii, flexibilitatea și securitatea locului de muncă.

Articol realizat de Florea Evelin-Ioana, Marketing Consultant @Temps HR