Consultant tehnic pentru managementul platformelor de date

In calitate de specialist pentru implementarea soluțiilor din portofoliul Q-East Software, aveți rolul principal de a alinia standardele actuale de bune practici IT în domeniul securității informației și protecției datelor, pentru clienți medium business și enterprise.

Scopul consultantului tehnic este de a sprijini echipele administrative ale beneficiarilor direcți să securizeze, administreze, integreze și gestioneze infrastructuri, baze de date si aplicații preponderent Microsoft. Acesta va lucra pe bază de proiect, împreună cu clienții alocați și alte echipe terțe, pentru a furniza expertiza tehnică end-to-end privind în principal, soluțiile dedicate managementului de platforme Microsoft. Consultantul trebuie să aibă expertiza și experiența necesară pentru a livra angajamente complete cuprinzând: elaborarea de arhitecturi și integrarea soluțiilor din portofoliu în arhitecturile existente, implementarea soluțiilor software și execuția de servicii profesionale pe aceste soluții, execuția de demonstrații client și inițiative tip „proof-of-concept”.

Responsabilități:

 • Elaborarea de arhitecturi și documentații tehnice în proiectele pe care este alocat
 • Elaborarea de metodologii specifice pentru cerințele de implementare și migrare ale clienților, pentru infrastructuri de virtualizare VMware și pentru platforme de mesagerie, colaborare și infrastructură Microsoft (Exchange, SharePoint, Active Directory, SQL Server și echivalentele acestora în cloud)
 • Susținerea de prezentări și discuții argumentate cu personalul tehnic al beneficiarilor
 • Furnizarea unui feedback consistent și consultanță internă pentru echipele operaționale și de vânzări ale Q-East Software
 • Colaborarea eficientă cu managementul de produse și reprezentanții de suport ai furnizorilor
 • Livrarea continuă de cunoștințe privind ultimele evoluții, actualizări și inițiative de industrie în domeniul pe care îl reprezintă, către factorii de decizie interni și către clienții selecționați
 • Obținerea de informații utile despre dificultățile tehnice și de business ale clienților, pentru arhitecturarea de soluții cuprinzătoare și articularea clară a modului cum pot fi adresate aceste dificultăți cu produsele din portofoliul Q-East Software
 • Furnizarea de expertiză tehnică privind livrarea de servicii în susținerea echipelor de vânzări la client

Pentru îndeplinirea acestor responsabilități, consultantul trebuie să aibă în vedere următoarele:

 • Aceste angajamente includ prezentări tehnologice, demonstrații personalizate ale produselor, exerciții de tip „proof of concept” și documentări concrete de arhitecturi și soluții
 • Aceste angajamente pot presupune deplasări pentru asistarea reprezentanților de vânzări și partenerilor locali în efortul de adresa situațiile competitive și servisarea clienților strategici
 • Angajamentul efectiv în interiorul organizațiilor presupune un efort continuu și abilități comunicaționale pentru construirea de relații profesionale strânse cu reprezentanții acestora
 • In relațiile cu furnizorii, toți reprezentanții vor avea obligația de a-și întreține, actualiza și reînnoi certificările personale relative la soluțiile reprezentate, în conformitate cu direcțiile de evoluție stabilite de management
 • Furnizarea de expertiză internă și orientată client presupune un efort continuu de învățare și actualizare a cunoștințelor tehnice și nu numai, privind platformele servisate

Calificări:

 • Ințelegerea avansată și demonstrată a arhitecturilor și platformelor Microsoft și nu numai, a principiilor de arhitecturare software și aplicarea acestor cunoștințe la cerințele specifice client (specific pentru portaluri, site-uri web, platforme de mesagerie si colaborare, proiecte de integrare sisteme și migrare către platforme cloud)
 • Ințelegerea solidă și abilitatea dovedită a lucrului cu SharePoint, Office 365 / SharePoint Online, SQL Server, servicii web
 • Experiența tehnică avansată privind administrarea și migrarea Active Directory, Azure AD, Office 365, Exchange, SharePoint si Skype for Business / Teams

Apply now

Your name, email and phone number are requested in order for us to receive your message and get back to you.